ดูงานประเทศจีน

ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้ไปศึกษาดูงานด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Visitors: 31,118