Picture and Diagram

 Picture and Diagram

 

 

ข้อมูลจากเอกสารการอบรม"นักดาราศาสตร์ในอนาคต" เขียนแผนภาพโดย...จันทิมา   สุขพัฒน์

 

                                                          เรื่องกำเนิดดาวฤกษ์ที่เบิกฟ้า
                                     ส่องแสงจ้าในนภาเวหาหาว
                                     จากกลุ่มแก๊สฝุ่นละอองก่อนเป็นดาว
                                     รวมกันเข้าจนเป็น
ที-ทอรีสตาร์
                                     เกิดยุบขยายหลายครั้งพลังเพิ่ม
                                     แล้วจึงเริ่มเปล่งแสงอันแรงกล้า
                                     เดี๋ยวแสงลดเดี๋ยวแสงเพิ่มบางเวลา
                                     แวริเอเบิลสตาร์เรียกขานกัน
                                     ยุบอีกครั้งแต่ยังไม่คงที่
                                     รอบรอบมีฝุ่นบางน้อยค่อยเปลี่ยนผัน
                                     เปล่งแสงได้ดั่งดาวที่พราวพรรณ
                                     ระยะนี้เรียกขานกันโปรโตสตาร์
                                     จากนั้นเกิดยุบตัวจนคงที่
                                     ใจกลางมีอุณหภูมิสูงหนักหนา
                                     โปรตอนหลอมรวมตัวด้วยปฏิกิริยา
                                     เป็นสตาร์ส่องฟ้าในนภาลัย

                                                ประพันธ์โดย...จันทิมา  สุขพัฒน์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 71,540