โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ม.ปลาย

                                                                                                   

                                                                                                                          

   • รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๕) รายวิชาพื้นฐาน ๑. สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑ จำนวน ๔๐ ...

  • รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๘) รายวิชาพื้นฐาน ๑. สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน ...

  • 4267_0.jpg
    ฟิสิกส์ (Physics)เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสสารทั่วๆไป และพลังงานซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา รายวิชาพื้นฐาน...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 72,978