วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

 

โมเมนต์ของแรง (moment of force) หรือโมเมนต์ (moment) 

หมายถึง ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังนั้น โมเมนต์ของแรงก็คือ ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน

Visitors: 65,607