ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea )

ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea )

Common Name  ::  เอื้องฟ้ามุ่ย พอดอนญ่า พอท็อง

Scientific Name  ::   Vanda coerulea Griff.ex Lindl.  

Family  ::  ORCHIDACEAE

ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea) จัดเป็นราชินีของกล้วยไม้ตระกูลแวนด้า ชื่อฟ้ามุ่ย หมายถึงสีฟ้าอมม่วง คำว่า. ‘มุ่ย’แปลว่าม่วง ดังนั้น จึง เป็นกล้วยไม้ของไทยชนิดเดียวในโลก ที่มีสีน้ำเงินฟ้า อมม่วง สดใส ซึ่งเป็นสีที่หายากในกล้วยไม้ และดอกที่มีขนาดใหญ่เป็นช่อตั้งสวยงามสะดุดตา ถึงแม้ว่า เราจะพบฟ้ามุ่ย ในบางส่วนของประเทศอินเดีย พม่า ก็ตาม แต่ได้มีการยืนยันจากนักกล้วยไม้ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ต่างก็ยอมรับว่าฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยเป็นฟ้ามุ่ยที่มีดอกใหญ่ สีเข้มและลายสมุกชัด กว่าแหล่งกำเนิดอื่นใดในภูมิภาค

          ฟ้ามุ่ยเป็นกล้วยไม้ที่นิยมอย่างมาก กันมา นาน พบหลักฐานเป็นลายลักษณ์ตั้งแต่ ปี พศ.๒๓๘o ที่ฟ้ามุ่ยต้นแรกๆได้ถูกนำเข้าไปยังทวีปยุโรป โดยนาย วิลเลียม กริฟฟิท (William Grifit) ซึ่งต่อมาได้มีการเก็บกันอย่างมานับเป็นหมื่นต้นจากพม่าเพื่อส่งไปต่างประเทศ ดังได้มีบันทึกไว้ในหน้า ๒๗๘ ในหนังสือ ตำราเล่นกล้วยไม้ (พศ.๒๔๕๙) พระนิพนธ์ของสมเด็จ เจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิจ

ลักษณะ (Characteristics)

กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-50 ซม. ใบ รูปรางน้ำ กว้าง      2-2.5 ซม. ยาว 17-25 ซม. ออกเรียงสลับซ้อนกันค่อนข้างแน่น มีกาบใบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกยาว 25-40 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีฟ้าอ่อนถึงอมม่วง มีลายเส้นร่างแหสีครามเข้ม กลีบปากสีม่วงแกมน้ำเงิน ดอกบานเต็มที่ กว้าง       7-8 ซม.  พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน

การกระจายพันธุ์ (Distribution)

อินเดีย จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ และ ตอนเหนือของประเทศไทย

Visitors: 47,696